Gun shop Gun shop Gun shop Gun shop
НАЧАЛО » ЗА НАС « Назад
НАЧАЛО >> ЗА НАС
ЗА НАС

Кай 2010 ЕООД е регистрирано, през 2010г.

Дружеството получава РАЗРЕШЕНИЕ за СЪХРАНЯВАНЕ и ТЪРГОВИЯ на ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ и БОЕПРИПАСИ, издадено от Министерство на вътрешните работи на Република България

Работим с ФИЛМОВИ и ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОДУКЦИИ, ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКТЛИ и организатори на културни прояви (държавни и общински структури).

Всички оръжия в сайта са обезопасени, съгласно изискванията на Наредба Iз-1031 от 15.04.2011г.  за реда за обезопасяване от нежелан достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели, в сила от 11.07.2011г. издадена от МВР, обнародавана в ДВ, брой 36, от 10.05.2011г. и стрелят с халосни патрони със звездообразно затваряне.

линк към Наредбата: www.lovech.mvr.bg/Service/KOS/obezopas+KO.htm

Транспортирането на огнестрелните оръжия, за културни цели, се извършва след предварително уведомяване на съответното Районно управление  на Областна дирекция  на МВР, на чиято територия  ще се проведе мероприятието, от ръководителя на същото. В уведомлението се посочва мястото, времето и името на ръководителя за провеждане на културната проява.

В деня на мероприятието ръководителят от страна на Кай 2010 ЕООД извършва инструктаж на участващите лица по правилата за безопасност и съставя протокол за това.

 Дружеството Кай 2010 ЕООД :

-транспортиране на оржията, боеприпасите и инструкторите със собствен транспорт до снимачната площадка

-обезопасени огнестрелни оръжия и халостни патрони за тях

-оръжеен инструктор с опит в използването на оръжия в културни прояви

-разрешение за извършване на тази дейност

-подадено уведомление до съответното Районно управление  на Областна дирекция  на МВР, на чиято територия  ще се проведе мероприятието

Copyright © 2010 W Trading - Всички права запазени